• Hotline: 0988.6888.22 - 0966.929.929

Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal

Thứ sáu, 06/01/2017, 09:11 GMT+7
Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal

Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal

Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal cho thuê bao di động và cố định
Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal cho thuê bao di động và cố định
 1. Đối với dịch vụ di động:
 • Truy cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, chọn Đăng nhập (Hình 1).

                                                                                                                                                 Hình 1

 • Nhập tài khoản và mật khẩu, chọn hình thức đăng ký => Đăng nhập (Hình 2).

Hình 2

 • Sau khi Đăng nhập thành công, di chuột đến My Viettel , tích chọn Quản lý cước (Hình 3)

Hình 3

 • Sau khi chọn Quản lý cước, giao diện hệ thống như hình 4. Để truy vấn thông tin Hóa đơn điện tử, chọn Hóa đơn điện tử (Hình 4).

 

Hình 4

 • Chọn ngày tại các trường “Từ ngày lập hóa đơn

Hình 5

 • Tích vào “Chi tiết” để xem chi tiết Hóa đơn điện tử (Hình 6).

Hình 6

 • Hệ thống trả về Hóa đơn điện tử (Hình 7). Khách hàng chọn “Tải hóa đơn gốc” hoặc “Tải bản thể hiện PDF” để tải hóa đơn về máy.

Hình 7

 1. Đối với dịch vụ cố định
 • Truy cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, chọn Đăng nhập (Hình 8)

Hình 8

 • Nhập tài khoản và mật khẩu, chọn hình thức đăng ký => Đăng nhập (Hình 9).

Hình 9

 • Sau khi Đăng nhập thành công, di chuột đến My Viettel , tích chọn Quản lý cước (Hình 10)

Hình 10

 • Sau khi chọn Quản lý cước, giao diện hệ thống như hình 11. Để truy vấn thông tin Hóa đơn điện tử, chọn Hóa đơn điện tử (Hình 11).

Hình 11

 • Chọn ngày trong các trường “Từ ngày lập hóa đơn”, “Đến ngày lập hóa đơn” để chọn khoảng thời gian muốn tra cứu hóa đơn điện tử. Tại “ Hình thức tra cứu” chọn “Theo hợp đồng”. Hệ thống trả kết quả Hóa đơn điện tử như hình 12

Hình 12

 • Tích vào “Chi tiết” (Hình 13) để xem chi tiết Hóa đơn điện tử.

Hình 13

 • Hệ thống trả về Hóa đơn điện tử (Hình 14). Khách hàng chọn “Tải hóa đơn gốc” hoặc “Tải bản thể hiện PDF” để tải hóa đơn về máy.

Hình 14

Hotline:
0988.6888.22 - 0966.929.929
Face Chat Messenger